Page 1 of 1
Q.1
Опиши како је изгледала друштвена пирамида у древном Египту. Ко је био на врху пирамиде, а ко на дну? Због чега?

Q.2
„Када Нил преплави, земља се претвара у велико море и ништа се не види осим градова, који тада личе на острва.“ (Херодот) Шта си сазнао о Нилу?

Q.3
Какав је био положај жене у Египту? Да ли се он разликује од живота твоје мајке?

Q.4
Погледај поново поглавље о дечијим играма. Како су се играли мали Египћани? Постоје ли код нас сличне игре? Опиши како се деца данас играју.

Q.5
У књизи пише да учитељи нису свакоме понаособ објашњавали математику – била је то строго чувана тајна. Вероватно се многима чини да је тако и данас – и данас је математика за многе „тајна“ и због тога добијају двојке и јединице. Због чега је било неопходно познавање математике у древном Египту?

Q.6
У шта су веровали древни Египћани? Због чега су се их балсамивали?

Page 1 of 1